Doručovací adresa:

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

Vinořská 78, 250 73 Jenštejn

IČ 712 29 108

Bankovní spojení :

Komerční banka č. účtu: 35 – 4059810217 / 0100

 

web: www.psjenstejn.cz

E-mail: info@psjenstejn.cz

Tel. / fax: + 420 286 851 905

Mobil: + 420 736 754 011