Pečovatelská služba Pečovatelská služba je služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání Pečovatelské služby Jenštejn je umožnit klientovi zůstat co možná nejdéle v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Cílem naší pečovatelské služby je pomoci klientovi v činnostech, které již nezvládá, podporovat jeho

soběstačnost a umožnit mu tak v nejvyšší možné míře, zachovat jeho dosavadní způsob života. Pečovatelskou službu nabízíme ambulantní nebo terénní.

Ambulantní pečovatelská služba

Poskytujeme u nás v místě sídla organizace:

obec Jenštejn, ulice Vinořská č. p. 78

Touto formou nabízíme:

·         Poskytnutí stravy – oběd (polévka + hlavní jídlo)

·         Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při osobní hygieně (asistence

Terénní pečovatelská služba

Poskytujeme v domácnostech klientů. Nabídka obsahuje široké spektrum činností – pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Místní dostupnost

Služba je určena především lidem žijícím v přirozeném okolí obce Jenštejn, v širším rámci okresu Praha východ a podle individuálních podmínek a po dohodě také v dalších místech Středočeského kraje.

Časová dostupnost

Terénní i ambulantní služby jsou poskytovány každý den, v době od 7.00 hodin do 19.00 hodin, a to včetně sobot, nedělí a svátků.