Pečovatelská služba je služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Posláním i cílem služby je umožnit těmto lidem žít důstojným životem doma, i když nejsou z různých – především zdravotních důvodů plně soběstační. Pečovatelskou službu nabízíme buď jako ambulantní nebo terénní.

Ambulantní pečovatelská služba

Poskytujeme u nás v místě sídla organizace:

obec Jenštejn, ulice Vinořská č.p. 78.

Touto formou nabízíme:

  • Poskytnutí stravy

Jedná se zpravidla o oběd (polévka a hlavní jídlo)

Další služby:

  • Péče o vlasy (kadeřnictví)

  • Péče o nehty (pedikúra)

  • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • Pomoc při osobní hygieně (asistence)

Terénní pečovatelská služba

Poskytujeme v domácnostech klientů. Nabídka obsahuje široké spektrum činností - úklid domácnosti, úklid společných prostor, mytí oken, donáška nákupu, dovoz obědů, pomoc při podávání jídla a pití, příprava stravy, pomoc při osobní hygieně, praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla, nutné pochůzky, dovoz klienta do zařízení pečovatelské služby, dovoz a doprovod k lékaři, jednání na úřadech, poskytnutí pedikúry klientům u nich doma, donáška uhlí a dřeva, donáška vody, topení v kamnech, vynesení popela, průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé na lékařské vyšetření a úřady, a další obdobné činnosti podporující klienta v naplňování jeho přirozených práv.

Za poskytnutí pečovatelské služby se platí úhrada (viz Ceník).

Místní dostupnost

Služba je určena především lidem žijícím v přirozeném okolí obce Jenštejn, v širším rámci okresu Praha východ a podle individuálních podmínek a po dohodě také v dalších místech Středočeského kraje.

Časová dostupnost

Většina úkonů ambulantní i terénní péče je prováděna v průběhu běžného pracovního týdne – v době od 7.00 do 19.00 hodin. V případě potřeby jsme schopni zajistit bezodkladnou péči a stravu i o sobotách a nedělích.