Domov seniorů Jenštejn je dlouholetým a tradičním poskytovatelem pobytových sociálních služeb. S kapacitou 166 klientů je největším pobytovým zařízením na území okresu Praha východ. Vzhledem k současnému trendu podpory klienta v jeho běžném domácím prostředí (doma, v jeho bytě, u jeho rodiny) se poskytované služby rozšiřují o nabídku terénní – pečovatelské služby. Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podobně. Díky odborné úrovni zaměstnanců a jejich praktickým zkušenostem i s péčí o klienty zcela imobilní může naše organizace nabídnout podporu i lidem, kteří po dlouhodobém pobytu ve zdravotnickém zařízení řeší problém s návratem domů. Rodina nemá obvykle zkušenosti s péčí o imobilního člena rodiny, vybavení bytu neodpovídá požadavkům nemocného. V takovém případě můžeme pomoci s adaptací na pobyt v běžném bytě, nebo potřebnou péči zajistíme u nás v Jenštejně (tzv. ambulantní forma pečovatelské služby). Pokud máte o tuto službu a bližší informace zájem – kontaktujte nás