V rámci projektu „Nákup 2 ks aut pro pečovatelskou službu Domova seniorů Jenštejn“ získala naše služba novou energii v podobě 2 kusů aut s nulovou emisní pro bezprostřední okolí. Automobily byly pořízeny pro zajištění terénní pečovatelské služby, která zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o cílové skupiny projektu. Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.. Děkujeme :-)